صفحه اصلي > مشاهده اخبار

عنوان خبر : جلسه‌ مشترک با معاونت تربيت بدني وزارت آموزش و پرورش

خلاصه خبر :

  هيات مديره انجمن چاقي

هيات مديره انجمن پيشگيري و درمان چاقي ايران در جلسه‌اي مشترک با دکتر مهرزاد حميدي معاونت تربيت بدني وزارت آموزش و پرورش آمادگي خود را جهت همکاري با اين معاونت اعلام کرد. 

شرح خبر :


در اين جلسه که در تاريخ هجدهم آذرماه در محل پژوهشکده علوم غدد درون ريز و متابوليسم برگزار شد دکتر حميدي طي گزارشي روند فعاليتهاي وزارت آموزش و پرورش را در جهت تعيين و کنترل وزن دانش آموزان ارائه داد. ايشان در اين سخنان ضمن بيان آرمارهاي جهاني، اقدامات گسترده معاونت متبوع خود را در اندازه‌گيري قد و وزن کليه دانش آموزان طي يکسال اخير، عليرغم چالش‌هاي ناشي از اپيدمي کرونا را تشريح کرد و سپس بستر نرم افزاري و سامانه هاي مربوطه موجود، سرفصل محتواهاي علمي و نيز گزارش مطالعه پايلوت را به اجمال توضيح و نسبت به انجام اقدامات مداخله‌اي اعلام آمادگي کرد. 
در ادامه جلسه اعضا هيئت مديره نقطه نظرات و پيشنهادات خود را در خصوص اقدامات انجام شده اظهار و در مقابل دکتر حميدي پاسخ‌هاي متناسب را ارائه نمود. در نهايت مقرر گرديد تا انجمن در قالب يک کميته عالي علمي با محوريت پژوهش در امر نظارت و اجراي مداخلات مشارکت نمايد.
همچنين در اين جلسه دکتر محمد محسن بيگي مدير کل دفتر سلامت وزارت آموزش و پرورش نيز حضور داشت که ضمن توضيح حوزه فعاليت خود به برخي پرسش‌هاي حاضرات جلسه پاسخ داد.
پس از آن دکتر سهيلي‌پور و دکتر هاشمي گزارشي از برگزاري وبينار چاقي کودکان ارائه و پيشنهادات خود براي بهبود وبينارهاي بعدي بيان کردند.
سپس تصويب شد تا روساي کميته‌هاي انجمن تا جلسه آينده برنامه دو ساله خود و نيز پيشنهادات خود براي برنامه علمي کنگره آتي را ارائه دهند. همچنين مقرر شد تا دعوتنامه براي مشارکت اعضا انجمن در کميته‌ها ارسال شود. 
در خاتمه دکتر مجيد ولي‌زاده به عنوان دبير هشتمين کنگره پيشگيري و درمان چاقي منصوب و مقرر شد تا جلسه آينده هيئت مديره برنامه اوليه خود را ارائه نمايند.
 

 

نوع خبر : اخبار داخلي کنگره

ليست كلي اخبار