صفحه اصلي > مشاهده اخبار

عنوان خبر : جلسه هيات مديره انجمن پيشگيري و درمان چاقي در تاريخ 89/03/20

خلاصه خبر :

جلسه هيئت مديره انجمن پيشگيري و درمان چاقي در تاريخ بيستم خرداد ماه 89 در محل پژوهشکده علوم غدد درون ريز و متابوليسم تشکيل شد.

شرح خبر :

جلسه هيئت مديره انجمن پيشگيري و درمان چاقي در تاريخ بيستم خرداد ماه 89 در محل پژوهشکده علوم غدد درون ريز و متابوليسم تشکيل شد.
در ابتداي اين جلسه آقاي دکتر نويد محمدي، متخصص پزشکي اجتماعي و عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشکي ايران، به ارائه نتايج پروژه تاثير سياستهاي خرد و کلان دولت بر وضعيت چاقي در کشور پرداختند و سپس موارد به بحث و تبادل نظر گذاشته شد و نهايتا پس از اظهار نظر اعضا، مقرر گرديد تا محورهاي سياستگزاري و راهبردها جهت رتبه بندي و اخذ نظر هيئت مديره طي يکهفته از طريق الکترونيکي براي ايشان ارسال شود. همچنين پيشنهاد شد براي تاثير بخشي بيشتر مصوبات، موارد در جلسه اي مشترک با مسئولين اداره مبارزه با بيماريهاي وزارت بهداشت مطرح و اصلاح گردد.
پس از آن جلسه با دستور کار تدوين شرح وظايف شعب شهرستان ادامه پيدا کرد و ضمن تصويب دو زير کميته آموزش و ارتباطات به عنوان حداقل زير مجموعه هاي تشکيلاتي براي شعب استاني، مصوب گرديد تا اين شعب ضمن برگزاري گردهمائي هاي تخصصي و عمومي، جلسات مشترک با سياستگزاران استاني در جهت تسهيل راهبري در زمينه پيشگيري و درمان چاقي در استان خود نقش داشته باشند. همچنين تشکيل جلسات هيئت مديره هر استان، هر دوماه يکبار و ارسال گزارش آن به دفتر مرکزي انجمن از ديگر وظايف مصوب براي شاخه هاي استاني انجمن بود. در مقابل هيئت مديره تقبل نمود تا ساليانه يک سمينار آموزشي علمي با همکاري هريک از شعب برگزار نمايد.
تخصيص صفحه اي از پايگاه اطلاع رساني انجمن به فعاليت هاي شعب استاني نيز از ديگر تعهدات هيئت مديره در قبال شعب انجمن بود که به تصويب رسيد.

نوع خبر : اخبار داخلي کنگره

ليست كلي اخبار