صفحه اصلي > مشاهده اخبار

عنوان خبر : بيانيه مشترک انجمن هاي علمي متخصصين غدد درون ريز و متابوليسم ايران و روماتولوژي ايران در خصوص مصرف ويتامين د و کرونا

خلاصه خبر :

  بيانيه مشترک انجمن هاي علمي متخصصين غدد درون ريز و متابوليسم ايران و روماتولوژي ايران در خصوص مصرف ويتامين د و کرونا

شرح خبر :

 

نوع خبر : اخبار داخلي کنگره

ليست كلي اخبار