صفحه اصلي > مشاهده اخبار

عنوان خبر : انتخابات الکترونيک 30 شهريور

خلاصه خبر :

 اطلاعيه

انتخابات الکترونيک انجمن غدد از ساعت ۰۰:۱۵ تاريخ ۹۸/۶/۳۰ آغاز و تا ساعت ۲۳:۴۵ تاريخ ۹۸/۶/۳۰ ادامه خواهد داشت. 
به سامانه زير مراجعه و راهنماي شرکت در انتخابات را مطالعه کنيد؛
www.ima-net.ir

شرح خبر :

 اسامي کانديداهاي هيات مديره انجمن متخصصين غدد درون ريز و متابوليسم ايران به ترتيب حروف الفبا:

الف) کانديداهاي گروه متخصصين غدد 
دکتر عذرا اخي
دکتر باقر اردشير لاريجاني 
دکتر فاطمه اصفهانيان 
دکتر فرهاد حسين پناه 
دکتر ايرج حيدري
دکتر مجيد خالو رمضاني 
دکتر محمد ابراهيم خمسه 
دکتر مريم رزاقي آذر 
دکتر ساسان عباسي شرقي 
دکتر فريدون عزيزي 
دکتر شهرام علمداري 
دکتر علي کچوئي 
دکتر مجيد ولي زاده 
اعضا ميتوانند از بين اسامي فوق به ۷ نفر راي دهند
ب) گروه غير از متخصصين غدد :
دکتر داود خليلي 
دکتر فرشاد فرزادفر 
دکتر ندا مهرداد 
دکتر مهدي هدايتي 
اعضاء ميتوانند از بين اسامي گروه دوم به دو نفر راي دهند
کانديداهاي بازرس هيات مديره انجمن متخصصين غدد درون ريز و متابوليسم ايران به ترتيب حروف الفبا:
دکتر جواد بهجتي اردکاني 
دکتر هنگامه عبدي
اعضاء ميتوانند از بين اسامي فوق به يک نفر به عنوان بازرس راي دهند.
توضيح؛ ترکيب هيات مديره انجمن مشتمل بر ۹ نفر اصلي(۷نفر متخصص غدد و ۲نفر غيرمتخصص غدد) و دو عضو علي البدل ميباشد.
همچنين يک بازرس اصلي و يکنفر علي البدل
براي مشاهده مشخصات بيشتر کانديداها به صفحه شرکت در انتخابات در سامانه به نشاني زير  مراجعه فرماييد؛
www.ima-net.ir

نوع خبر : اخبار انجمن

ليست كلي اخبار